Komunikacja międzykulturowa. Zaproszenie dla słuchaczy UTW SGH.

Wchodząc w kontakt z przedstawicielem innej kultury, spotykamy się jednocześnie z indywidualnym człowiekiem, który może prezentować odmienny od typowego dla danej grupy stylu zachowania lub wpisywać się całkowicie w znane nam stereotypy i uprzedzenia.
Posługiwanie się kategoriami stereotypowymi pomaga ludziom w zrozumieniu otaczającej ich rzeczywistości, umożliwia organizowanie doświadczeń i wrażeń, przewidywanie dalszych zachowań ludzi, z którymi mają do czynienia, stereotyp może mieć zabarwienie pozytywne lub negatywne… Czy tak jest? – dowiecie się Państwo 21.12.2017 (czwartek) w Collegium Civitas, godzina 15.00 aula A, XII piętro Pałać Kultury i Nauki.

Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: utw@sgh.waw.pl

Seminarium poprowadzi dr Magdalena dr Magdalena El Ghamari – kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas, fundator i prezes Fundacji El-Karama. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, European Security Association, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private-, Commercial, and Competition Law w Tiranie. Członek zespołu redakcyjnego magazynu „e-terroryzm”, Securitologia oraz Security Review.
Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Działań Połączonych Akademii Obrony Narodowej. Dysertacja doktorska Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego, sfinalizowana w obszarze nauk o obronności, o specjalności operacje i techniki operacyjne.
Wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec, autorka tekstów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowości oraz kultury arabsko-muzułmańskiej.
Szkoleniowiec uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji oraz High Risk Area. Współpracuje w ramach prowadzenia wykładów oraz konferencji z wieloma uniwersytetami w Polsce i za granicą: Uniwersytet w Albanii (Tirana) oraz Kosowie (Prisztina – jako profesor wizytujący podczas Summer University Camp oraz Kosovo International Summer Academy, także jako szkoleniowiec dla CCOE NATO (Enschede Holandia).

http://el-karama.pl/

https://www.civitas.edu.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/centrum-badan-nad-ryzykami-spolecznymi/centrum-badan-ryzykami-spolecznymi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *