Walne Zebranie UTW SGH

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH  odbędzie się
04 czerwca, o godzinie 17:00 (I termin) i o godzinie 17:20 (II termin), w Auli Głównej SGH.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2017.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  7. Dyskusja
  8. Przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2017 oraz udzieleniu Zarządowi absolutorium (uchwała nr 1).
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia
Krystyna Lewkowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *