III Wielki Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbył się 14 października, nadzwyczaj udany w powszechnej ocenie, III Wielki Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Akredytowało się na Kongres ponad 600 krajowych i 23 zagraniczne Uniwersytety Trzeciego Wieku. Zarówno program Kongresu, wydawnictwo kongresowe pt. 44 lata ruchu UTW jak i oprawa artystyczna ukierunkowana była na prezentację ogromnego dorobku i potencjału UTW.

Kapituła Konkursu uhonorowała zaszczytnymi tytułami Wielka Osobowość Środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, kolejne niezwykle zasłużone osoby: Pana dr hab. Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego b. prezesa NIK, a obecnie senatora RP.

Kongresowi towarzyszył niezwykły koncert w wykonaniu senioralnych zespołów artystycznych Babylon z Myśliborskiego UTW, Kabaretu Bella Mafia z Karkonoskiego UTW oraz Chóru Ursynovia Cantabile z Ursynowskiego UTW przy SGGW w Warszawie.

Dyskusja uczestników zdominowana była sprawami i sytuacją Polaków za granicami kraju jako, że goście zagraniczni przyjechali nie tylko zza wschodniej granicy ale także z Londynu, Czech, a nawet z Kazachstanu.

Przy okazji świętowaliśmy 10 lecie Ogólnopolskiego Porozumienia UTW – wyłącznego organizatora Kongresu, podkreślone wydawnictwem Panorama Uniwersytecka pod wspólnym tytułem X lat wśród przyjaciół.

Pozyskanie do współpracy wielu życzliwych osób, parlamentarzystów, wiernych przyjaciół i społecznie odpowiedzialnych firm to niezbędny warunek organizacji wydarzenia o takiej skali jak Wielki Kongres UTW- mówi jego organizatorka Krystyna Lewkowicz, Prezes Fundacji OP UTW. Zwłaszcza na pomoc warszawskiego i mazowieckiego samorządu możemy w takich trudnych momentach zawsze liczyć. Cieszy mnie, że wymyślona przez nas organizacja i program Kongresu ukierunkowany na pokaz potencjału, integrację środowiska, wymianę poglądów i ustalenie wspólnych celów i strategii zyskały powszechną akceptację uczestników i uznanie oficjalnych gości. Odśpiewane na zakończenie „100 lat” było dla mnie największą satysfakcją i nagrodą.

Załączniki:

  1. 44 LATA RUCHU UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
  2. Wydanie specjalne Panoramy Uniwersyteckiej z okazji X-lecia OP UTW
  3. Deklaracja III Kongresu Uniwersytetów III Wieku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content