Zakochana w Rzymie, dobrym jedzeniu i dalekich podróżach.

Olga Szadkowska – Mańkowska to nowa postać wśród wykładowców UTW SGH. W semestrze letnim bieżącego roku akademickiego zaprezentuje nam trzy wykłady. Pierwszy już 9 marca zatytułowany “Nel bel paese – podróże Polaków do Włoch. Drugi, 23 marca, nosi tytuł “Kuchnia włoska dawniej i dziś”. Na trzeci, “Nie tylko Dante Alighieri, czyli o historii literatury włoskiej słów kilka“, zapraszamy 4 maja.

A teraz kilka słów o naszej nowej wykładowczyni. W 2017 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską poświęconą recepcji włoskiego dramaturga, Vittorio Alfieriego w polskiej przestrzeni kulturowej od XVIII do XX wieku pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Wichrowskiej. Tytuł pracy: Vittorio Alfieri w Polsce. Problemy recepcji.

Dr Olga Szadkowska Mańkowska jest współpracownikiem Instytutu Filologii Klasycznej Wydziału Polonistyki, Uniwersytetu Warszawskiego, a także  Pracowni Dziejów Polonistyki Warszawskiej oraz Pracowni Rękopisów i Ineditów z lat 1700-1850 w Instytucie Polonistyki Stosowanej. Od 2014 roku bierze udział w projekcie badawczym poświęconym Korpusowi Szkoły Kadetów.

Uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, publikowała m.in. w “Wieku Oświecenia” i “Sztuce Edycji”, studiowała na uczelni “La Sapienza” w Rzymie (2009-2010). Była członkinią Wydziałowej Komisji Stypendialnej (2011-2016) oraz Rady Naukowej (2016-2017). Współorganizowała IV Transdyscyplinarną Szkołę Letnią („Historie afektywne, polityki pamięci”), uczestniczyła również w V Transdyscyplinarnej Szkole Letniej („Być (z) sobą nie u siebie. Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość”).

Prowadziła zajęcia z historii edycji polskiej literatury pięknej oraz zajęcia z historii edycji literatury powszechnej z elementami translatologii. Obecnie prowadzi w Instytucie Filologii klasycznej konwersatorium poświęcone podróżom do Włoch na przestrzeni dziejów. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół literatury oświeceniowej, polsko-włoskich związków literackich i historii przekładu.

Zapraszamy serdecznie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *