Widzialna ręka w UTW SGH

„Widzialna ręka” to inicjatywa polegająca na wzajemnym wsparciu społeczności akademickiej SGH w trudnym czasie epidemii. W obliczu szalejącego koronawirusa, zwykłe ludzkie sprawy staja się problematyczne.

Wyjście na zakupy, wykupienie recepty czy spacer z psem wymagają wsparcia i pomocy innych, życzliwych osób. W tej sytuacji, wsparcia potrzebują  członkowie naszej społeczności akademickiej, osoby starsze i znajdujące się w trudnej sytuacji zdrowotnej. Dlatego, korzystając z dobrych praktyk uruchamiamy w SGH akcję „Widzialna ręka”. To ogólnopolska inicjatywa sąsiedzkiej pomocy, realizowanej w formie wolontariatu.

Staramy się stworzyć pewną ramę, strukturę w obrębie społeczności SGH, która ułatwi jeden ze sposobów okazywania solidarności ze wspólnotą w trudnym czasie poprzez wsparcie osób potrzebujących przez tych, którzy mają taką chęć i możliwość. Oczywiście w pełnej odpowiedzialności za siebie i innych – wolontariuszami mogą być tylko osoby zdrowe i spoza grup o wysokim ryzyku zachorowania, które czują też wagę podjętego zobowiązania – mówi Justyna Kozera, dyrektorka Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, które jest koordynatorem akcji. Więcej o tej szlachetnej inicjatywie można przeczytać tutaj.

Miło nam przekazać informację, że słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostali dołączeni do odbiorców inicjatywy Widzialna Ręka w SGH. Jak skorzystać z pomocy i wsparcia wolontariuszy SGH? Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. Osoby, które korzystają z internetu i poczty elektronicznej (maila), mogą wypełnić formularz, do którego podaję link:  Widzialna Ręka SGH – formularz zgłoszeniowy.
  2. Osoby, które chcą osobiście zgłosić potrzebę uzyskania pomocy i wsparcia proszę o kontakt telefoniczny na numer 502 456 997. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *