Dziedzictwo kulturowe za granicą w programie semestru zimowego 2022/2023

Miło nam poinformować Państwa, że w najbliższym semestrze wśród wykładowców Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej znajdą się pracownicy i współpracownicy Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

Instytut POLONIKA to zespół specjalistów z różnych dziedzin nauki (konserwacja i restauracja dzieł sztuki, historia, historia sztuki, architektura, archiwistyka). Instytut w swojej działalności podkreśla ogromne znaczenie pozostającego poza krajem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju i tożsamości Rzeczypospolitej, a także jego istotnego wkładu w spuściznę kulturową Europy i świata. POLONIKA stara się, aby ta świadomość łączyła Polaków w kraju i za granicą.

Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym,  popularyzatorskim oraz edukacyjnym. Chroni szczególnie cenne obiekty polskiego dziedzictwa kulturowego głównie na dawnych ziemiach wschodniej Rzeczypospolitej, lecz także dziedzictwo polskiej emigracji na całym świecie. POLONIKA prowadzi i nadzoruje prace konserwatorskie, konserwatorsko-budowlane a także restauratorskie. Pozostawiona przez Polaków spuścizna kulturowa jest badana w ramach działań inwentaryzatorskich oraz dokumentacyjnych. POLONIKA buduje szacunek do osiągnięć Polaków w kulturze, sztuce i nauce na całym świecie poprzez działania edukacyjne, wystawy, projekty multimedialne i wydawnictwa popularnonaukowe.

W semestrze zimowym Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej odbędzie się pięć wykładów dotyczących polskiego dziedzictwa za granicą, pierwszy już 13 października 2022 r. Cykl nosi nazwę „Archipelag historii”. Szczegóły w planie zajęć na rok akademicki 2022/2023, na plakatach oraz na naszym profilu na Facebooku.

Strona internetowa Instytutu POLONIKA: www.polonika.pl

Cyfrowe wystawy Instytutu:

https://artsandculture.google.com/partner/the-polonika-national-institute-of-polish-cultural-heritage-abroad

Animacje historyczne wyprodukowane przez Instytut:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZfCHMDCCfvW6RmShWS1DE6Jraos9ocD8

Podcasty Instytutu:

https://polonika.pl/programy/programy-strategiczne/popularyzacja/multimedia/podcasty/podcast-nasi-tu-byli-

Cotygodniowy POLONIK o polskim dziedzictwie pozostającym poza granicami kraju:

https://polonika.pl/polonik-tygodnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content