Rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków. Zajęcia warsztatowe w semestrze zimowym.

Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia dotyczące sztuk dekoracyjnych i użytkowych na przestrzeni wieków. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane podstawowe zjawiska w rzemiośle artystycznym polskim, europejskim i światowym na przestrzeni stuleci. Celem przedmiotu jest poszerzenie i pogłębienie niektórych, wybranych zagadnień, poznanych na wykładach i w literaturze fachowej oraz zdobycie umiejętności rozpoznawania, poprawnego określania i datowania europejskich, w tym szczególnie polskich wyrobów rzemiosła artystycznego.

Podczas zajęć zostaną omówione:

 • wybrane zagadnienia z typów opraw książkowych i sposobów zdobienia, introligatorstwa;
 • ceramika. Typy wyrobów, historia i ewolucja form oraz dekoracji najważniejszych rodzajów ceramiki architektonicznej i artystycznej;
 • terakota i odmiany, terra sygilata, raku, majolika i fajans, kamionka. Najważniejsze ośrodki i twórcy;
 • porcelana. Początki w Chinach, Europie i w Polsce. Historia, sposoby wyrobu, wiodące manufaktury, twórcy i znaki, europejskie w tym polskie;
 • szkło artystyczne. Techniki i technologie wyrobu. Historia i ewolucja form oraz dekoracji. Najważniejsze wytwórnie europejskie i polskie;
 • witraż. Historia i ewolucja technik, technologii i sposobu dekoracji. Najbardziej znane ośrodki europejskie, w tym polskie; najbardziej znane przykłady;
 • mozaika. Początki wyrobu, historia i ewolucja technik oraz sposobu wyrobu. Najbardziej znane ośrodki i przykłady wyrobów europejskich i polskich;
 • wyroby z metalu. Cyna, miedź, mosiądz i brąz. Historia, ewolucja technik i sposobu dekoracji. Najważniejsze ośrodki i twórcy;
 • złotnictwo i jubilerstwo. Wyroby ze złota i srebra oraz kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Historia, techniki i technologie wyrobu, najważniejsze ośrodki w Europie, największe kolekcje europejskie i polskie;
 • meblarstwo. Techniki i technologie wyrobu, style i konteksty. Najważniejsi projektanci;
 • kolekcjonerstwo i darczyństwo obiektów rzemiosła artystycznego w kraju i zagranicą.

Warsztaty poprowadzi dr Piotr Chabiera. Z wykształcenia jest prawnikiem, historykiem sztuki i historykiem, doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Od ponad 12 lat bada  naukowo i prywatnie kwestie kolekcjonerstwa, darczyństwa i rynku dzieł sztuki – zarówno rodzimego jak i obcego. Nadto zawodowo zajmuje się rzemiosłem artystycznym i rzeczoznawstwem w rzemiośle artystycznym (pełni funkcję biegłego sadowego z zakresu oceny i wyceny dzieł sztuki).

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin. W grupie może być maksymalnie 15-20 osób. Prosimy o zapisywanie się w sekretariacie UTW SGH. ZAPRASZAMY

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content