Plany zajęć

Plan wykładów plenarnych i spotkań w "Klubie Włoskim" w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Termin zajęć Miejsce Tytuł Prowadzący Uwagi
06.10.2021 15:20-16:20 Aula Główna Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 (Program uroczystości zostanie ogłoszony w odrębnym komunikacie) Zarząd UTW SGH
11.10.2021 15:20-16:20 wykład zdalny Jeśli jesień to tylko w kalendarzu! O poszukiwaniu radości z życia w późnej dorosłości. dr Monika Mularska-Kucharek
13.10.2021 15:20-16:20 Aula A (bud. A) Sewilla - perła słonecznej Andaluzji. Miasto wciąż nieodkryte. mgr Anna Burzyńska
18.10.2021 15:20-16:20 Aula Główna Islam – dogmaty i filary wiary. prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska.
20.10.2022 15:20-16:20 Aula Główna O stanie Unii Europejskiej - echa dyskusji nad funkcjonowaniem wspólnoty w okresie pandemii. mgr Łukasz Polinceusz
25.10.2021 15:20-16:20 Aula Główna Siedem cudów świata. dr hab. Hanna Krajewska
27.10.2021 15:20-16:20 Aula Główna Wszystkie drogi prowadzą do Santiago de Compostella mgr Anna Burzyńska
03.11.2021 15:20-16:20 Aula Główna Zawiłe losy ekranizacji powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza. mgr Jarosław Górski
08.11.2021 15:20-16:20 Aula Główna Drogowskazy szczęścia! Co czyni nas szczęśliwymi? dr Monika Mularska-Kucharek
10.11.2021 15:20-16:20 Aula Główna Lux in arcana – dokumenty z tajnego Archiwum Watykańskiego. dr hab. Hanna Krajewska
15.11.2021 15:20-16:20 Aula Główna Szari’at – prawo muzułmańskie prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska.
17.11.2021 15:20-16:20 Aula A (bud. A) Petra - "różanoczerwone miasto mające połowę tych lat, co czas" mgr Anna Burzyńska
22.11.2021 15:20-16:20 Aula Główna Jakich czynności można dokonać w kancelarii notarialnej? Ewelina Wachowska Giers - notariusz
24.11.2021 15:20-16:20 Aula Główna „Wyruszyć w podróż nieznaną”…Jak poradzić sobie z odejściem naszych bliskich? dr Monika Mularska-Kucharek
29.11.2021 15:20-16:20 Aula Główna Terroryzm motywowany radykalnym islamem. prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska.
01.12.2021 15:20-16:20 Aula Główna Stonhege - zagadkowy kamienny krąg w południowe Anglii. mgr Anna Burzyńska
06.12.2021 15:20-16:20 Aula Główna Migracje a starzejące się społeczeństwa Unii Europejskiej. Szansa czy kryzys społeczeństw mgr Łukasz Polinceusz
08.12.2021 15:20-16:20 Aula Główna Na miłość nigdy nie jest za późno! Socjologiczne i psychologiczne spojrzenie na miłość dr Monika Mularska-Kucharek
13.12.2021 15:20-16:20 Aula Główna Kobieta w islamie. prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska.
15.12.2021 15:20-16:20 Aula Główna Cordoba - miasto trzech kultur. mgr Anna Burzyńska
20.12.2021 15:20-16:20 Aula Główna Wieczór wigilijny. Boże Narodzenie w dawnej polskiej prasie. mgr Jarosław Górski
10.01.2022 15:20-16:20 Aula Główna Religijność jako fenomen społeczno-kulturowy. prof. dr hab. Elżbieta Firlit
12.01.2022 15:20-16:20 Aula Główna W trosce o siebie! Jak dbać o poczucie własnej wartości dr Monika Mularska-Kucharek
17.01.2022 15:20-16:20 Aula Główna Islam i muzułmanie w Polsce i Europie. prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska.
19.01.2022 15:20-16:20 Aula Główna Kazimierz Junosza Stępowski, pierwszy gwiazdor polskiego kina. mgr Jarosław Górski