O UTW SGH

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej działa na mocy przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.).

Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Uniwersytet posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową, działającą non profit, nastawioną na realizację celów statutowych.

UTW SGH posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Uniwersytet Trzeciego Wieku  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie funkcjonuje od 2006 roku. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, którzy zapewniają wysokie standardy kształcenia oraz dbają o różnorodność problematyki podejmowanej na zajęciach. Oprócz wykładów plenarnych Słuchacze mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach takich jak: Nauka języków, Zajęcia sportowe, Treningi pamięci, Internetowy Klub Seniora, Koło Rysunkowe, Klub Teatru i Poezji, Klub Dyskusyjny – Wiedzieć Więcej, Klub Brydżowy, Klub Piechurów, English Club, Italiano Club.

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie UTW – w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162.

Zapraszamy Seniorów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, poznać nowych ludzi, zrealizować dawne marzenia i odkryć nowe pasje.

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH

 

Komisja Rewizyjna

 

Samorząd Słuchaczy

 

Dokumenty

 1. Statut Stowarzyszenia “UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE”
 2. Regulamin Studiów w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 3. Deklaracja członkowska

Informacja dla nowych słuchaczy

Przy zapisie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH należy:

 1. zapoznać się ze Statutem UTW SGH i Regulaminem Studiów,
 2. wypełnić Deklarację Członkowską ,
 3. przygotować jedno zdjęcie do legitymacji,
 4. opłacić wpisowe w wysokości 30 zł. (opłata jednorazowa) i składkę semestralną (członkowską) w wysokości 80 zł za każdy semestr,
 5. dokonać dodatkowych opłat w przypadku wyboru zajęć dodatkowych lub  wykładów w Kubie Włoskim

Opłaty można dokonywać przez internet, w banku, na poczcie,  itd na konto UTW SGH:       05 2490 0005 0000 4530 8480 7092.

Przy wpłacie na konto należy podać: imię i nazwisko, symbol grupy, informację jakiego okresu i czego dotyczy wpłata.

 

Oferta dydaktyczna UTW SGH

WYKŁADY PLENARNE

 • ekonomia, filozofia, psychologia – wykłady i seminaria, prawo i nauki społeczne, aktualne wydarzenia polityczne,tematyka społeczna, ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna, problemy współczesnego świata,

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

 • WYKŁADY KLUBU WŁOSKIEGO: cywilizacje świata, historia, religioznawstwo, kultura i sztuka, itp.
 • LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH: angielski, niemiecki, włoski, francuski
 • OBSŁUGA KOMPUTERA I INTERNET (na wszystkich poziomach zaawansowania)
 • ZAJĘCIA RUCHOWE: gimnastyka rehabilitacyjna, gimnastyka przy muzyce, pilates, taniec dla seniorów, tai-chi, callanectis.
 • SEMINARIA PSYCHOLOGICZNE,
 • TRENING PAMIĘCI
 • WARSZTATY – Sztuka współczesna daje się lubić, Warsztaty ekonomiczne.

KLUBY ZAINTERESOWAŃ

 • Internetowy Klub Seniora, Koło Rysunkowe, Klub Teatru i Poezji, Klub Dyskusyjny – Wiedzieć Więcej, Klub Brydżowy, Klub Piechurów, English Club,Italiano Club.

SPOTKANIA TOWARZYSKIE I INTEGRACYJNE