Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej działa na mocy przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.).

Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Uniwersytet posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową, działającą non profit, nastawioną na realizację celów statutowych, UTW SGH posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Nadchodzące wydarzenia:

 • pon.
  06
  gru
  2021

  Kobieta w Islamie

  15:30 - 16:30Aula Główna SGH. Prezenter: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska.
 • śr.
  08
  gru
  2021

  Na miłość nigdy nie jest za późno! Socjologiczne i psychologiczne spojrzenie na miłość

  15:30 - 16:30Aula Główna SGH. Prezenter: dr Monika Mularska-Kucharek
 • czw.
  09
  gru
  2021

  Makrobiotyka drogą do zdrowia cz. I

  16:00 - 18:00Wykład online. Prezenter: dr Ewa Kuchowicz

  Rejestracja na wykład kliknij TUTAJ. ID wydarzenia: 412-599-281

 • pon.
  13
  gru
  2021

  Migracje a starzejące się społeczeństwa Unii Europejskiej. Szansa czy kryzys społeczeństw

  15:30 - 16:30Aula Główna SGH. Prezenter: mgr Łukasz Polinceusz

Zapraszamy !!!

XVI Inauguracja Roku Akademickiego w UTW SGH. Przejście do galerii po kliknięciu w poniższy plakat.

Zapraszamy do UTW SGH w Warszawie. Szczegóły po kliknięciu w obrazek.

Przeczytaj koniecznie !!!