Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej działa na mocy przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.).

Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Uniwersytet posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową, działającą non profit, nastawioną na realizację celów statutowych.

UTW SGH posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Nadchodzące wydarzenia:

 • pon
  01
  Mar
  2021

  Warsztaty psychologiczne

  12:00 - 13:30Warsztaty online. Prezenter: mgr Anna Jaśkiewicz Baumann

  Rejestracja na zajęcia: kliknij tutaj. ID wydarzenia: 131-822-494

 • pon
  01
  Mar
  2021

  Ameryka Bidena. Demokratyczny zwrot - nowa kreacja polityki

  17:00 - 18:00Wykład online. Prezenter: Łukasz Polinceusz

  Rejestracja na zajęcia: kliknij tutaj. ID wydarzenia: 964-439-313

 • śr
  03
  Mar
  2021

  Kānaka maoli i perłowe wybrzeża Hawajów

  15.20 - 16.20Wykład online. Prezenter: dr Justyna Turek

  Rejestracja na zajęcia: kliknij tutaj. ID wydarzenia: 699-483-138

UTW SGH pomaga seniorom. Szczegóły w poniedziałek 1 marca.

English Club

Szczegóły po kliknięciu w obrazek

Zapraszamy do UTW SGH w Warszawie