Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej działa na mocy przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.).

Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Uniwersytet posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową, działającą non profit, nastawioną na realizację celów statutowych.

XVII INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W UTW SGH (obejrzyj galerię klikając w plakat)

Nadchodzące wydarzenia:

 • czw.
  08
  gru
  2022

  Skąd bierze się moralność?

  15:20 - 17:00Aula II bud. G parter. Prezenter: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska.

  Na wykład zapraszamy do Auli II bud. G parter. Osoby, które nie mogą wysłuchać wykładu w auli zapraszamy na wykład online, wystarczy parę minut przed spotkaniem kliknąć TUTAJ (link do zajęć udostępniamy tylko słuchaczom UTW SGH).

Więcej informacji – kliknij w poniższy plakat.

Zapraszamy do UTW SGH w Warszawie. Szczegóły po kliknięciu w obrazek.

Skip to content