Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej działa na mocy przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.).

Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Uniwersytet posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową, działającą non profit, nastawioną na realizację celów statutowych, UTW SGH posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Nadchodzące wydarzenia

 

20 października  2021 r. godz. 11:00 - 11:30

Starożytność. Wirtualna wycieczka i wykład.

Zapraszamy serdecznie na wirtualne spotkanie varsavianistyczne. Na spacer logujemy się 20 października od godz. 10:55 klikając TUTAJ.  Link otwiera się w przeglądarce Google Chrome, Microsoft Edge, Opera. Po kliknięciu otwiera się strona z wyborem sposobu łączenia, należy kliknąć na prostokąt KONTYNUUJ W TEJ PRZEGLĄDARCE. Następnie otworzy się aplikacja Microsoft Teams i pojawi się  ikona kamerki i mikrofonu (najczęściej są już przekreślone i tak proszę zostawić). Aplikacja poprosi też o wpisanie nazwy użytkownika, można wpisać np. swoje imię po czym należy kliknąć na DOŁĄCZ TERAZ -  widzi to prowadzący spotkanie przewodnik, który "wpuszcza" z poczekalni osoby chcące dołączyć do spotkania. Zapraszamy. Projekt "Warszawa też jest seniorką 2020-2022!" współfinansuje m.st. Warszawa.


20 października  2021 r. godz. 15:20 - 16:20, aula G SGH

O stanie Unii Europejskiej - echa dyskusji nad funkcjonowaniem wspólnoty w okresie pandemii.  Wykład.

Prezenter mgr Łukasz Polinceusz 

 

XVI Inauguracja Roku Akademickiego w UTW SGH. Przejście do galerii po kliknięciu w poniższy plakat.

Zapraszamy do UTW SGH w Warszawie. Szczegóły po kliknięciu w obrazek.

Przeczytaj koniecznie !!!