Zebranie sprawozdawczo-wyborcze UTW SGH

Na 18 stycznia 2024 r. zwołano walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Słuchacze biorący udział w zebraniu dokonali ważnych z punktu widzenia funkcjonowania Uniwersytetu wyborów. I tak, po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdania z działalności Uniwersytetu oraz przyjęciu wniosku komisji rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

Następnie zajęto się sprawami personalnymi. W pierwszej kolejności dokonano wyboru prezesa stowarzyszenia UTW SGH. Zebrani postanowili powierzyć tę funkcję na kolejna kadencję pani Krystynie Lewkowicz. Po dokonaniu wyboru prezesa zebranie wybrało pozostałych członków zarządu, którymi zostali: Elżbieta Szulecka-Michalik, Katarzyna Wachowiak, Henryk Bęben, Czesław Ochenduszka i Andrzej Sochaczyński.

Kolejnym punktem zebrania były wybory członków Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania wybrano Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia UTW SGH w następującym składzie: Anna Szumiec-Mitera, Ewa Lisowska i Jarosław Kordalewski. 

Ostatnim punktem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej. Po dyskusji podjęto uchwałę, że nowa stawka składki za członkostwo w Stowarzyszeniu UTW SGH będzie wynosiła 24o zł na rok kalendarzowy. Składka obowiązuje od 26 lutego 2024 r. Składkę można opłacać w dwóch ratach (po 120 zł) na początku każdego semestru.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content